Tổng Bí thư dâng hoa, dâng hương tại các khu di tích Nam Đàn

Dân trí Trong chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An, ngày 29/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến viếng mộ cụ Hà Thị Hy (Bà nội Bác Hồ), viếng mộ bà Hoàng Thị Loan (Thân mẫu Bác Hồ); dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên và Đền thờ vua Mai Hắc Đế, huyện Nam Đàn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại QK4.

Tại mộ cụ Hà Thị Hy – Bà nội Chủ tịch Hồ Chí Minh và mộ bà Hoàng Thị Loan – Thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao của các bậc sinh thành Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên.
Đoàn kính cẩn tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh... tại Khu di tích Kim Liên.
Đoàn kính cẩn tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh… tại Khu di tích Kim Liên.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thắp hương tại phần mộ vua Mai Hắc Đế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thắp hương tại phần mộ vua Mai Hắc Đế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hoa, dâng hương tại phần mộ bà Hoàng Thị Loan - Thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hoa, dâng hương tại phần mộ bà Hoàng Thị Loan – Thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau đó, Tổng Bí thư và đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại đền thờ và lăng mộ vua Mai Hắc Đế (huyện Nam Đàn). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với công lao to lớn của vua Mai Hắc Đế trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, giành lại độc lập cho dân tộc.

Quân đội là lực lượng nòng cốt của chế độ

Đến thăm và làm việc với cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nghe Trung tướng Nguyễn Tân Cương – Tư lệnh Quân khu 4 báo cáo kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 10 tháng năm 2017.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc với Bộ tư lệnh Quân khu 4.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc với Bộ tư lệnh Quân khu 4.

Trải dài trên địa bàn 6 tỉnh từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế, Quân khu 4 là địa bàn phòng thủ chiến lược của quốc gia. Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp xử lý tốt các vấn đề nảy sinh, giữ vững an ninh chính trị địa bàn; chú trọng xây dựng địa bàn cơ sở vững mạnh; quản lý tốt đất quốc phòng được giao.

Công tác tư tưởng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến trong cán bộ, chiến sỹ là vấn đề thường xuyên được quan tâm. Thời gian qua, Quân khu 4 cũng đã điều động hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia giúp nhân dân khắc phục thiệt hại các cơn bão số 2, số 4 và số 10, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Tổng Bí thư thắp hương tại mộ cụ Hà Thị Hy - Bà nội Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tổng Bí thư thắp hương tại mộ cụ Hà Thị Hy – Bà nội Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả mà Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đạt được trong thời gian qua.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, địa bàn Quân khu 4 đóng quân là khu vực quan trọng, gánh hai đầu đất nước. Dù có sự chống phá của các thế lực thù địch, ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ nhưng Quân khu 4 nói riêng, đất nước nói chung vẫn ổn định, phát triển.

Tổng Bí thư khẳng định, từ sau Đại hội Đảng khóa XII, chưa bao giờ đất nước đứng trước vận hội lớn và có tầm thế trên trường quốc tế như hiện nay. Tổng Bí thư cũng lưu ý, không bao giờ được chủ quan trước những thành tựu có được trước mắt.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, lực lượng quân đội luôn phải vững mạnh, trong sạch tuyệt đối, là lực lượng nòng cốt của chế độ...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, lực lượng quân đội luôn phải vững mạnh, trong sạch tuyệt đối, là lực lượng nòng cốt của chế độ…

“Quân đội là nòng cốt. Quân đội được dân tin lắm. Vừa rồi chống bão, lụt lũ, quân đội và công an, các đồng chí làm rất nhiều và được lòng dân lắm… Các đồng chí cũng không được để phụ lòng dân, không được một phút nào thỏa mãn cả”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh, lực lượng quân đội luôn phải vững mạnh, trong sạch tuyệt đối, là lực lượng nòng cốt của chế độ…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn, cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4 không phụ niềm tin lớn của Đảng và nhân dân, xây dựng lực lượng tốt, vững mạnh để chủ động sách lược...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn, cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4 không phụ niềm tin lớn của Đảng và nhân dân, xây dựng lực lượng tốt, vững mạnh để chủ động sách lược…

“Trước hết quân đội là lực lượng phải vững mạnh, trong sạch, tuyệt đối tin vào Trung ương; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, trung với Đảng, hiếu với dân… nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng… Khẩu hiệu đó vẫn luôn luôn đúng. Hiện nay thời buổi kinh tế thị trường có nhiều cám dỗ, quan hệ xã hội phức tạp … cho nên chúng ta cần phải gương mẫu đi đầu thực hiện trong cả nước. Quân đội là lực lượng nòng cốt của chế độ. Các đồng chí làm thật tốt vấn đề này, kiên định về chính trị, tuyệt đối trung thành…”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn, cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4 không phụ niềm tin lớn của Đảng và nhân dân, xây dựng lực lượng tốt, vững mạnh để chủ động sách lược, kế hoạch, đấu tranh khôn khéo không chỉ với giặc ngoài mà còn thù trong. Cùng với việc thực hiện tốt công tác dân vận, Quân khu 4 cần quan tâm tăng cường hơn nữa công tác đối ngoại với các nước bạn có chung đường biên giới.

Nguyễn Duy

Gửi phản hồi