Câu đố thử trí thông minh: Bạn chọn cánh cửa nào để được tự do?

Dân trí Giả sử bạn đang ở trong ngục tối, có thức ăn và nước uống đủ dùng trong 3 ngày. Có 3 cánh cửa dành cho bạn… >> Thử tài tinh mắt: Đố bạn phát hiện điểm khác nhau giữa hai bức tranh >> Mời bạn giải 5 câu đố tưởng khó mà lại dễ

Cánh cửa thứ nhất dẫn đến một bức tường lửa dài 5m.

Cánh cửa thứ hai dẫn đến chỗ một con gấu trắng đang ở cùng gấu con.

Cánh cửa thứ ba dẫn đến một cái hồ có đàn cá sấu đang đói.

Vậy bạn chọn cánh cửa nào để được tự do?

Chúng tôi sẽ công bố đáp án vào sáng mai.

Xuân Vũ

Tổng hợp

Gửi phản hồi